Ostrava Airport Multimodal Park – IV. etapa - Kontejnerový terminál
V rámci činnosti společnosti provádíme na výše uvedené stavbě "Ostrava Airport Multimodal Park – IV.etapa – Kontejnerový terminál" výkon technického dozoru investora. Jde o výstavbu terminálu kombinované dopravy v Mošnově.