Marprostav - krátce o nás

Krátce o nás

Jsme společnost, která staví na profesionálním přístupu k našim zákazníkům. Našim prvotním cílem je nabídnout zákazníkovi individuální přístup k danému Projektu. V rámci konzultaci nad Projektem hledáme vždy nejefektivnější technické řešení, které přinese našemu zákazníkovi nejzajímavější investiční a technické řešení. Námi navržené řešení vždy zohledňuje požadavky investora na standardy provedení, vybavení stavby a požadavky budoucích nájemců či vlastníků stavby.

Daný Projekt jsme schopni zrealizovat od stupně dokumentace pro stavební povolení až po samotné zkolaudování a předání budoucímu nájemci. Hlavní výhodou společnosti MARPRO STAV jsou profesní zkušenosti týmu lidí, kteří mají dlouhodobé zkušenosti v oboru výstavby pozemních staveb a jejich uplatňování v rámci hledání nejvýhodnějšího technického řešení a samotné realizaci výstavby.

Naše výhody - přednosti

1
Naše priority
V rámci konzultaci nad úrojektem hledáme vždy nejefektivnější technické řešení, které přinese našemu zákazníkovi nejzajímavější investiční a technické řešení. Naším cílem je spokojený zákazník, který se k nám opakovaně vrátí.
2
Správný postup
Daný Projekt jsme schopni zrealizovat od stupně dokumentace pro územní rozhodnutí až po samotné zkolaudování a předání budoucímu nájemci.
3
Sehraný tým
Jsme tým lidí, kteří mají dlouhodobé zkušenosti v oboru výstavby pozemních staveb, kterých využíváme a uplatňujeme v rámci hledání nejvýhodnějšího technického a ekonomického řešení a při samotné realizaci výstavby.
4
Kvalita především
Naším cílem je vždy kvalitní realizace, včasné dokončení a řádné předání stavby spokojenému uživateli.