Ostrava Airport Multimodal Park – II. etapa SO08
Výstavba II. etapy logistického parku "Ostrava Airport Multimodal Park" v Ostravě Mošnově. Půdorysná plocha II. etapy haly SO08 je cca 13 000 m2 výrobních ploch pro lehkou výrobu a skladových ploch určených pro zboží třídy požárního zatížení 1-5 s ŽB prefabrikované konstrukce založené na pilotách. Opláštění budovy je tvořeno sendvičovými panely z minerální vaty. Střešní plášť je skládaný BROOF t3. Podlahu haly tvoří ŽB drátkobetonová řezaná podlaha s únosností 7t/m2.