Ostrava Airport Multimodal Park – II. etapa SO01 - Česká pošta
Výstavba II. etapy logistického parku "Ostrava Airport Multimodal Park" v Ostravě Mošnově. Půdorysná plocha jednotky je cca 26 000 m2. Opláštění budovy je tvořeno sendvičovými panely z minerální vaty. Střešní plášť je skládaný BROOF t3. Podlahu haly tvoří ŽB drátkobetonová řezaná podlaha s únosností 5t/m2.