Ostrava Airport Multimodal Park – II. etapa SO01
Výstavba II. etapy logistického parku "Ostrava Airport Multimodal Park" v Ostravě Mošnově. Půdorysná plocha II. etapy haly SO01 je cca 49 000 m2 skladovacích a výrobních ploch určených pro zboží třídy požárního zatížení 1-5 s ŽB prefabrikované konstrukce založené na pilotách. Opláštění budovy je tvořeno sendvičovými panely z minerální vaty. Střešní plášť je skládaný BROOF t3. Podlahu haly tvoří ŽB drátkobetonová řezaná podlaha s únosností 5t/m2.