Logistics Park Nošovice
Výstavba logistického parku "Logistics Park Nošovice" v Nošovicích. Celková plocha parku tvořená třemi halami SO01, SO02 a SO03 je cca 58 500 m2 skladovacích a výrobních ploch určených pro zboží třídy požárního zatížení 1-5 s ŽB prefabrikované konstrukce založené na pilotách. Opláštění budovy je tvořeno sendvičovými panely z minerální vaty. Střešní plášť je skládaný BROOF t3. Podlahu haly tvoří ŽB drátkobetonová řezaná podlaha s únosností 5t/m2.