Hala CE PARK Velké Bílovice
Výstavba II. etapy centra pro repase manipulační techniky společnosti Linde Material Handling ve Velkých Bílovicích. Půdorysná plocha haly je cca 2 300 m2, budova je tvořena ze železobetonové prefabrikované konstrukce založené na pilotách. Opláštění budovy je tvořeno sendvičovými panely z minerální vaty. Střešní plášť je skládaný BROOF t3. Podlahu haly tvoří železobetonová drátkobetonová řezaná podlaha s únosností 5t/m2.