Ostrava Airport Multimodal Park – IV.etapa – Kontejnerový terminál – Samostatné příjezdové rameno ze stávajícího kruhového objezdu
V rámci výstavby Ostrava Airport Multimodal Park – IV.etapa – Kontejnerový terminál. Jde o nové rameno ze stávajícího kruhového objezdu s novou příjezdovou komunikaci až k bráně kontejnerového terminálu. Kontejnerový terminál tím pádem bude dopravně obsluhován mimo samotný areál Ostrava Airport Multimodal Park.