Ostrava Airport Multimodal Park – Stavební úpravy stávajících nájemních jednotek SKLADON a PST
V rámci nových požadavků stávajících nájemníků dochází k realizaci nových požadavků. Jde o výstavbu nových vestavků pro zázemí nájemců, rozšíření a doplnění stávajících vyhrazených zařízení z titulu nových regálových plánů a změny při manipulaci se zbožím. Veškeré stavební práce probíhají ve stávajících jednotkách za plného provozu tak, aby nedocházelo k omezení stávajících provozů jednotek a daných vyhrazených zařízení v těchto prostorech.